آرشيو

  • 14/دى/1392 - 19:18
    الهی! به حقّ خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده .الهی! ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره ای ، و ما همه هیچ کاره ایم و تنها تو کاره ای .الهی! از پای تا فرقم ، در نور تو غرقم . « یا نورَ السموات و الارض ، أنعمتَ فَزِدْ »الهی! وای بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم .الهی! چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری چه گویم .الهی! چگونه گویم نشناختمت که شناختمت ، و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت .